بررسی بدافزار Regin

 

شرکت امنیتی سیمانتک چند روز پیش خبر از کشف بدافزاری بسیار پیچیده با نام Regin داد و اعلام کرد که بسیاری از سیستم های حساس و مهم در نقاط مختلف جهان از سال 2008 به آن آلوده بوده اند و مورد جاسوسی قرار گرفته اند.

سیمانتک پیش تر گفته بود پیچیدگی این نرم افزار آنقدر بالا است که تنها با حمایت برخی از دولت های خاص می تواند توسعه یافته باشد و بعید است کار یک گروه معمول هکری باشد.

تامین کنندگان